1. نوشته هایی با برچسب نگارش دانا
آخرین نگارش زمستان ۹۶ ، دانا ۲۱٫۵
آخرین نگارش زمستانی دانا

درحالی آخرین روزهای زمستان را پشت سر میگذاریم که عدد نگارش نرم افزار متوسطه دوم دانا به عدد ۲۱٫۵ رسیده و در روزهای اخیر نگارش جدید دانا ۲۱٫۵ در سرورهای وزرات خانه قرار گرفته است . فن آوری های عزیز با سایت فن آور همراه باشید .

نگارش جدید دانا ۲۰٫۸ را دریافت کنید!!
نگارش جدید 20.8 با سختی فراوان در دسترس قرار گرفت !

بعد از اندکی انتظار و دسته و پنجه نرم کردن با نگارش ۲۰٫۷ ، نگارش جدید ۲۰٫۸ عرضه شد ، با فن آور همراه باشید . 

قالب خبری