1. نوشته هایی با برچسب راهنمایی ۱۱٫۲۲
راهنمایی ۱۱٫۲۲
دریافت نگارش راهنمایی ۱۱٫۲۲

باز هم خطای ۲۵ و دیر ارسال شدن نگارش جدید بر روی سرور های وزارت آموزش و پرورش مدارس متوسطه اول را در سراسر کشور دچار مشکل کرد . امیدوارم سال جدید کمتر شاهد چنین ایراداتی باشیم . فن آوری های عزیز با سایت فن آور همراه باشید نگارش راهنمایی ۱۱٫۲۲ در سایت فن آور و در کانال سروش ما قرار داده شد .

قالب خبری