1. نوشته هایی با برچسب توصیفی
آخرین نگارش زمستان ۹۶ ، توصیفی ۱۱٫۶
آخرین نگارش زمستانی توصیفی

درحالی آخرین روزهای زمستان را پشت سر میگذاریم که عدد نگارش نرم افزار توصیفی مدارس به عدد ۱۱٫۶ رسیده و دوازدهم اسفند نگارش جدید توصیفی ۱۱٫۶ در سرورهای وزرات خانه قرار گرفته است . فن آوری های عزیز با سایت فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۵ را دریافت کنید
توصیفی ۱۱٫۵ را از سایت فن آور دریافت کنید

بعد از مدتی انتظار برای رفع مشکلات باقی مانده در نرم افزار توصیفی ، نگارش جدید توصیفی در سرور های وزارت خانه قرار گرفت اینبار با توصیفی ۱۱٫۵ در خدمت دوستان و همکاران هستیم. با فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۴ را دریافت کنید
توصیفی ۱۱٫۴ را از سایت فن آور دریافت کنید

بعد از مدتی انتظار برای رفع مشکلات باقی مانده در نرم افزار توصیفی ، نگارش جدید توصیفی در سرور های وزارت خانه قرار گرفت اینبار با توصیفی ۱۱٫۴ در خدمت دوستان و همکاران هستیم. با فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۳ رسید
توصیفی 11.3 را از فن آور دریافت کنید

بعد از مدتی انتظار برای رفع مشکلات باقی مانده در نرم افزار توصیفی ، نگارش جدید توصیفی در سرور های وزارت خانه قرار گرفت اینبار با توصیفی ۱۱٫۳ در خدمت دوستان و همکاران هستیم. با فن آور همراه باشید .

نگارش جدید برای نرم افزار توصیفی (نگارش توصیفی ۱۱٫۰)
دانلود نگارش توصیفی 11.0

تقریبا با شروع سال تحصیلی و آغاز فصل برگ ریزان پاییز ، شاهد به روزرسانی و نگارش جدیدی برای نرم افزار توصیفی هستیم با بررسی نگارش توصیفی جدید با فن آور همراه باشید .

آموزش نصب نگارش جدید به صورت دستی در نرم افزارهای دانا (توصیفی ، راهنمایی ، دانا متوسطه دوم)
چگونه نگارش های جدید را به صورت دستی نصب کنیم؟

همیشه این مشکل برای مدارس وجود داشته و خواهد داشت که موقع اومدن نگارش جدید دچار مشکل میشن و نمیتونن به صورت عادی نگارش جدید رو دریافت کنن .
اولین و بهترین راهی که میشه ازش استفاده کرد ، نصب نگارش جدید به صورت دستی خواهد بود .
برای آموزش نصب نگارش جدید به صورت دستی با فن آور همراه باشید .

قالب خبری