1. مطالب منتشر شده در دسته ی "دانلود توصیفی"
آخرین نگارش زمستان ۹۶ ، توصیفی ۱۱٫۶
آخرین نگارش زمستانی توصیفی

درحالی آخرین روزهای زمستان را پشت سر میگذاریم که عدد نگارش نرم افزار توصیفی مدارس به عدد ۱۱٫۶ رسیده و دوازدهم اسفند نگارش جدید توصیفی ۱۱٫۶ در سرورهای وزرات خانه قرار گرفته است . فن آوری های عزیز با سایت فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۵ را دریافت کنید
توصیفی ۱۱٫۵ را از سایت فن آور دریافت کنید

بعد از مدتی انتظار برای رفع مشکلات باقی مانده در نرم افزار توصیفی ، نگارش جدید توصیفی در سرور های وزارت خانه قرار گرفت اینبار با توصیفی ۱۱٫۵ در خدمت دوستان و همکاران هستیم. با فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۴ را دریافت کنید
توصیفی ۱۱٫۴ را از سایت فن آور دریافت کنید

بعد از مدتی انتظار برای رفع مشکلات باقی مانده در نرم افزار توصیفی ، نگارش جدید توصیفی در سرور های وزارت خانه قرار گرفت اینبار با توصیفی ۱۱٫۴ در خدمت دوستان و همکاران هستیم. با فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۳ رسید
توصیفی 11.3 را از فن آور دریافت کنید

بعد از مدتی انتظار برای رفع مشکلات باقی مانده در نرم افزار توصیفی ، نگارش جدید توصیفی در سرور های وزارت خانه قرار گرفت اینبار با توصیفی ۱۱٫۳ در خدمت دوستان و همکاران هستیم. با فن آور همراه باشید .

توصیفی ۱۱٫۲ را دریافت کنید
نگارش جدید توصیفی عرضه شد !!

نرم افزار توصیفی نگارش جدیدی دریافت کرد و شماره نگارش از عدد ۱۱٫۱ به ۱۱٫۲ تغییر یافت . این نگارش نیز مثل نگارش های گذشته شامل رفع مشکلات گزارش شده و سایر مشکلات مثل ابطال ثبت نام و همچنین آخرین جدول سرفصل دروس هست در ادامه با فن آور همراه باشید .

نرم افزار توصیفی با رفع مشکلات گزارش شده بروز رسانی شد
نگارش 10.8 نرم افزار توصیفی

ششم شهریور نگارش جدید نرم افزار توصیفی ارائه شد که ویژگی جدیدی به همراه نداشته و برنامه نویسان به رفع مشکلات گزارش شده پرداخته اند .

قالب خبری